Pianoles op maat
Jong, oud, beginners en gevorderden; iedereen kan bij mij terecht. In je eigen tempo ontdekken we de muziek die in jou zit.

Wil je naar het conservatorium? Hulp bij theorievakken en de voorbereiding op het toelatingsprogramma is uiteraard mogelijk.

Ik geef trouwens ook les in andere toetsinstrumenten. Informeer gerust naar de mogelijkheden.
Voor jong en oud
Het is wetenschappelijk bewezen: ieder mens is muzikaal. Of er moet sprake zijn van een neurologisch probleem.

Iedereen kan dus muziek maken! Je kunt beginnen op je zevende, maar ook op je zevenenzeventigste.
Een bepaalde inzet is wel essentieel want iets waarvoor je niets hoeft te doen, is immers weinig waard. Leren is naar mijn mening een balans tussen het offer dat je ervoor moet brengen, de inzet die je pleegt, en de groei en de voldoening die het je geeft.
Gratis proefles
We beginnen met een vrijblijvende kennismaking met elkaar, en met elkaars stijl van communiceren. Hoe staat het met je basisvaardigheden en je motivatie? Hoe denk jij over muziek maken? Een gratis proefles dus.

Valt de kennismaking positief uit, dan trekken we de agenda's en spreken we een eerste reeks van tien lessen af. De lessenreeks wordt iedere keer met tien lessen verlengd. Er is dus geen verplichting voor een jaar.
Ontwikkel je eigen stijl
Na de eerste kennismaking met het instrument werken we aan de vorming van een gedegen basistechniek én aan het ontwikkelen van een eigen muzikale smaak en stijl. Dat kan klassieke muziek zijn, maar evengoed jazz, rock, R&B, of latin...

Fijn muziek leren maken kan niet zonder het werken aan je speeltechniek; dat is dus een steeds terugkerend aandachtspunt. Net als het stimuleren van een gezonde culturele nieuwsgierigheid, broodnodig voor je muzikale vorming.
Speelse totaalbenadering
Luisteren naar wat jij kent en kunt. Inhaken op wat we zien en horen. Daardoor kan een les weleens anders verlopen dan we gepland hadden... In ieder geval gaan we er meteen zoveel mogelijk muziek in leggen.

Het is mijn taak het plezier in muziek maken over te brengen, jou te stimuleren en te verrijken. Daar hoort zeker het verbreden en verdiepen van de luister- en voelervaring bij. Ook het plaatsen van de muziek in een breder, cultureel kader kan een interessante verdieping aan de lessen geven.
Leerlingendag
Ieder jaar organiseer ik met veel plezier leerlingconcerten. Leerlingen worden uitgenodigd een zelfgekozen stuk ten gehore te brengen. Spelen voor publiek, spelen op een ander instrument dan thuis, is een ervaring die er zeker bij hoort.

Plezier staat voorop. Dus geen opgeprikte opvoering en hooggespannen verwachtingen. Al mág concertperfectie natuurlijk worden nagestreefd.

Voorafgaand aan de zomervakantie is er een rapport om inzicht te geven in het speelniveau van de leerling.
Niek Duiven
Muziek maken en naar muziek luisteren is mijn leven; ik kan me geen wereld zonder pianoklanken voorstellen.

Gedreven door een grote belangstelling voor cultuur en (kunst)geschiedenis studeerde ik muziekweten-schappen in Amsterdam. Later koos ik definitief voor het zaaien van muziekplezier... In 1994 deed ik Staatsexamen Didactisch Musicus. Inmiddels ben ik al meer dan twintig jaar met veel enthousiasme pianoleraar.
Privacyverklaring